هواوپونوپونو چیست ؟

 هواوپونوپونو (Ho’oponopono) 


 هواو به معنی خلق کردن، ایجاد کردن و انجام دادن است و پونو به معنی درست بودن ،خوب بودن ،تعادل و داشتن نظم کامل است. 
 مورنا نالاماکو سیمئونا، پدیدآورنده و اولین استاد روش شناخت خود از طریق هواوپونوپونو و مبدع هویت سازی از طریق این تکنیک با استفاده از آموزه‌های باستانی روش هونای مردمان هاوایی است. 


 او برای کمک به افراد و به نیت رهائی آنها از آسیب ها و وقایع غمگین گذشته و خاطراتی که در ناخودآگاهشان وجود دارد و تمام لحظات زندگی‌شان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برای ایجاد آرامش و رها شدن تکنیک‌های باستانی را به روز کرد. 

این مقاله را بخوانید : خاطرات سلولی مخرب


 به طور خلاصه و به عبارتی هواوپونوپونو روش امروزی شده‌ی بومیان هاوایی برای شفا بخشی شناخت خود از طریق این تکنیک است. 

 آرامش از من آغاز می‌شود. 

 هواوپونوپونو فرایند دست برداشتن از انرژی‌های سمی درون و اجازه تاثیر دادن به افکار، گفتار، کردار، اعمال و فعالیتهای الهی است. یعنی تصحیح یا دُرست کردن اشتباه. بنا به گفته‌ی بومیان باستانی هاوایی ،اشتباهاتی که در افکار هستند از خاطرات گذشته سرچشمه می‌گیرند و این تکنیک راهی برای رهایی از این افکار دردناک یا اشتباهات، که منجر به عدم تعادل و بیماری می‌شود را ارائه‌ می‌کند. 

 هر کسی محدودیت دنیای خودش را محدودیت‌های دنیا می‌پندارد و آن را به دیگران نسبت می‌دهد. 
" آرتور شوپنهاور" 

 این روش به طور کلی به دو طریق سنتی ومدرن قابل انجام است. 
 هواوپونوپونوی سنتی که برای رفع اختلافات خانوادگی و با حضور رهبر ارشد اجرا می‌شود. 
 در این روش، همهٔ کسانی که به نحوی با مشکل مورد نظر در ارتباط هستند در جلسه حضور پیدا کرده و به صورت دایره‌وار دور هم می‌نشینند. پاکسازی با مناجات شروع می‌شود. بحث و گفتگو در مورد مسئله تا وقتی ادامه می‌یابد که افراد به صلح و آرامش برسند. با طلب بخشش و ابراز عشق، مسئله بین افراد حل می‌شود و جلسه با مناجات خاتمه می‌یابد. 
 

مورنا سیمئونا که یک کاهونا (رهبر روحانی و محرم اسرار) بوددر سال ۱۹۷۶ روش هواوپونوپونو را به‌روزرسانی کرد. 


 او بر این باور بود که همه چیز در درون افراد اتفاق می‌افتد؛ بنابراین، فرایند حل مسئله هواوپونوپونو را از حالت گروهی به حالت فردی و درونی تبدیل کرد. مورنا معتقد بود که هر آنچه افراد در زندگی خود تجربه می‌کنند اثرات اَعمال خودشان است و بدین طریق هواپونوپونو وارد مرحلهٔ جدیدی به نام هواپونوپونوی مدرن شد. 

 هواوپونوپونوی مدرن می‌گوید، اتفاقاتی که ما در زندگی خود تجربه می‌کنیم اعم از افرادی که با آنها برخورد می‌کنیم، احساساتی که به ما دست می‌دهد و وقایعی که پیش رویمان قرار می‌گیرند، همه و همه ناشی از افکار، باورها، خاطرات و انرژی‌های درونی ما هستند که آگاهانه یا ناآگاهانه به عمق وجودمان رسوخ کرده و در ذهن یا ضمیر ناخودآگاهمان جای گرفته‌اند. 


 در هواوپونوپونو، چهار عبارت متاسفم، لطفاً مرا ببخش، متشکرم، دوستت دارم ، راه رهایی از این خاطرات و انرژی‌های ناخواسته که از وجود آنها بی‌خبر هستیم را برایمان فراهم می‌کند. 


 برای پاک کردن این افکار و خاطرات و دست‌یابی به لحظهٔ حال و بدون خاطره، این عبارت‌ها را خطاب به خداوند، ضمیر ناخودآگاه یا کودک درون خود می‌گوییم. 

 

جهت شناخت بیشتر ضمیرناخودآگاه این مقاله را بخوانید : قدرت ضمیرناخودآگاه
 

در هواوپونوپونوی مدرن، هیچ چیزی جز خودمان وجود ندارد و هیچ‌کسی جز خودمان نیاز به پاک‌شدن و رهایی ندارد. برای حل مسئله، باید به درون خودمان رجوع کنیم نه شخص یا چیز دیگری. مشکل هر چیزی که باشد و توسط هر کسی یا چیزی که ایجاد شده باشد، تنها نقطه‌ای که باید به آن رجوع کنیم تا مسئله برطرف شود، درون خودمان است. فرایند مبتنی بر ابراز تاسف، طلب بخشش، سپاسگزاری و عشق‌ورزی ما را از تمامی خاطرات گذشته رها کرده و به حضور در لحظهٔ بدون خاطره، یاری‌مان می‌کند. 


 منظور از این عبارت‌ها این است که: 
 خدایا متاسفم که از افکار، باورها، احساسات و انرژی‌های ناشی از خاطرات گذشته‌ام آگاه نبوده‌ام. 
 لطفاً مرا ببخش که به خاطر بی‌توجهی به درونیاتم در حال تجربهٔ مسائل فعلی هستم. 
 متشکرم که مرا از این افکار، باورها، احساسات و انرژی‌ها، پاک و رها می‌کنی. 
 دوستت دارم. 


 دکتر ایها لیا کالا هیولن روانشناس اهل هاوایی ، روش بروز شدهٔ هواپونوپونو را از مورنا فرا گرفته و به دکتر جو ویتالی هم آموخت. این روش برای اولین بار توسط دکتر جو وایتلی به تفصیل در کتاب محدودیت صفر شرح داده شده و در اختیار جهانیان قرار گرفت. 

 

 

 دکتر هیولن میگوید؛ دقت کرده اید هرجا مشکلی هست شما هم آنجا هستید!


 این حرفها بدین معناست که چه کسی آن مشکلات را در آنجا و در دیگران می بیند؟ آن شما هستید که در رویای خود اینها را می بینید . اگر شما آن فرد را سالم و بدون مشکل ببینید و دلسوزی بی جا نکنید یا حداقل با ذکرهای هواپونوپونو آگاهی خود را به سمت ان هوش بیکران ببرید، آن مشکلات هم ناپدید می شوند. 
 همه ما و هر چیز که هست قائم به آن ذات و هوش بیکران هستیم، اگر او نباشد همه ما هیچ می شویم. پس همه ما در او مشترکیم و یکی هستیم. 
 باید از خدا یا هوش بیکران تشکر کرد که اجازه داد با ذهنمان حرف بزنیم و فکر کنیم کسی هستیم. وقتی به سکوت و حضور برگردید البته که آن کس محو می شود. 
 افراد معنوی گام اولشان این است که از هیچ نگرانی و تشویش ذهنی نمی‌ترسند و آرامند. سپس سکوت درون را کم و بیش تجربه می کنند، از آن لحظه به بعد قدرتمند می شوند و بعداز مدتی عاشق آن سکوت می شود ، دوست دارد با او باشد. بعد یک مدت می بیند خودی که حرف میزند و حتی سایرین دربرابر آن هوش بیکران حقیر و ناچیز هستند. پس خواسته هایش را فقط از سکوت هوشمند درونش می خواهد در مراقبه و همزمان تصاویر برآورده شدن آن خواسته به ذهنش می آید و آنها را می بیند. 
 آنگاه خواسته هایش هم معجزه وار به وقوع می پیوندد اوضاع عالی است و همه چیز زیبا می شود، انگار همه را دوست داری . سپس عاشق خدایش می شود، با او حرف می زند می گوید دوستت دارم که هستی، لطفا مرا به خودت نزدیکتر کن. آن هوش را حس می کند ولی مطلقا آن سکوت با کلمه یا حرف سخن نمی گوید فقط با انرژی و حس بی نظیر جواب می دهد. 
 و اینچنین است که دوستت دارم متشکرم. 

 در شناخت خود از طریق هواوپونوپونو به مشکل به صورت مصیبت و معضل نگریسته نمی‌شود، بلکه فرصت و موقعیت به حساب می‌آید. مشکلات فقط باز پخش خاطرات گذشته هستند وبدین علت به نمایش در می‌آیند تا فرصتی در اختیار ما باشد که یک بار دیگر هم بتوانیم با چشمان عشق ببینیم وبر اساس الهامات و شهودی که از او می‌گیریم، عمل کنیم. 

 

 راز مهم جهان و الوهیت عشق است.  در این تکنیک باید به موارد زیر آگاهی و باور داشته باشید که زندگی و روابط شما بر اساس بینش های زیر هستند وطبق آنها با دیگران ارتباط دارید: 

  •  1- دنیای مادی بیرون من، انعکاس افکار درون من است. 
  •  ۲- اگر افکارم منفی باشند، واقعیت بیرونی ام نیز منفی می شود. 
  •  ۳- اگر افکارم بی عیب و نقص باشد واقعیت مادی بیرون من لبریز از عشق خواهدبود. 
  •  ۴- من مسئولیت خلق دنیای بیرونم به هر شکلی که هست را بر عهده دارم. 
  •  ۵- من به طور صددرصد مسئول اصلاح افکار منفی ام هستم که در من واقعیت بیمارگونه را خلق می کنند. 
  •  ۶- چیزی خارج از من بیرون وجود ندارد همه چیز در درون من است و از من شروع می شود. 

 

 دکتر هیولن می گوید: واقعیت این است که در هر ثانیه میلیون ها بیت اطلاعات از طریق حواس مختلف مان به سمت ما سرازیر می شود، اما ضمیر خودآگاه ما در خوش بینانه ترین حالت در هر ثانیه تنها قادر به پردازش چهل بیت اطلاعات است.با توجه به این مطلب از آنجا که ما از آنچه در حال وقوع است به معنای واقعی کلمه ناآگاهیم تنها کاری که می توانیم انجام بدهیم این است که تمام آن را به روح الهی واگذار کرده و اعتماد کرده وبپذیریم. 

 

 کسی که به بیرون می‌نگرد خواب می‌بیند وکسی که درون را نگاه‌ می‌کند بیدار می‌شود. 
" کارل یونگ" 


ذکرهای چهارگانه هواوپونوپونو 
 هواپونوپونو یک ابزار است برای از بین بردن احساسات و خاطرات و ایجاد یک فضای خوب برای ظهور شهود و الهام. آن هم با روشی بسیار ساده و راحت فقط کافی است به آن باور داشته و برای انجام دادنش باید به خلوت ذهن و آرامش برسید. 

 این عبارات ساده قدرت فوق‌العاده‌ای دارند. آنها حاوی قدرت توبه، بخشش، دگرگونی و قدردانی هستند تا هر گونه خاطره یا باور محدودکننده را پاک و تغییر دهند. 
 مخاطب عبارات هواپونوپونو می‌تواند خودفرد یا خداوند باشد به صورت آهسته یا با صدای بلند تکرار شود و به هرشکل که راحت‌تر هستیم و احساس بهتری داریم باید انجام شود. 

 این جملات یا ذکرها عبارتنداز : 
 متاسفم، لطفا مرا ببخش ، سپاسگزارم ، دوست دارم 

 

  • ۱. متأسفم

 فرد با گفتن این جمله کوتاه مسئولیت خطاها و اشتباهاتش را می‌پذیرد. 
 آیا میتوانید تصور کنید اگر همه انسانها آگاه بودند که در مقابل همه اتفاقاتی که در زندگی رخ می‌دهد مسئول هستند چه پیش می‌آمد؟و آیا این پذیرش به قدرت حل مسئله کمک‌ موثرتری نمیکند؟ در هنگام بروز مشکل از خود بپرسید چه چیزی در من وجود دارد که باعث شده این مشکل در زندگیم باشد و یا شاهد رخ دادنش باشم. 

 

  • ۲. لطفا مرا ببخش

 بخشش عامل اصلی اثرگذاری هواوپونوپونو است، پس فرد باید این جمله را صادقانه و خالصانه بیان کند و دنبال بخشیدن خود یا دیگری باشد. این بخشش شامل همه چیزهایی می‌شود که آگاهانه یا ناخودآگاه جلوی عشق به خود، خدا یا دیگری را گرفته‌اند. 

 

  • ۳-سپاسگزام

 این جمله به فرد امکان می‌دهد تا شکرگزاری و قدردانی را بیاموزد. پژوهش‌های علمی نیز نشان داده‌اند که قدردانی در زندگی روزمره نقش بلندمدتی در سلامتی ایفا می‌کند. 

  • ۴- دوستت دارم

 این عبارت امکان می‌دهد که همدلی بسیار بیشتری با خود و دیگران داشته باشیم. با ابراز عشق و علاقه به دیگران، به‌رغم بروز اختلاف و خطا، انسان‌ها یکدیگر را همچنان دوست خواهند داشت و پیوند دوستی‌شان را حفظ خواهند کرد.  گفتن “دوستت دارم” به خدا، همه چیز را در شما پاک می کند، انرژی های گیر کرده را تغییر می دهد تا دوباره جریان پیدا کنند و به شما امکان می‌دهد معجزه این لحظه را تجربه کنید. و شما دوباره به خداوند وصل شوید. عشق رمزی است که درهای شفا را باز می کند. شفای خودت! 
 

این عبارت اجتماعی‌ترین بخش از تعالیم هواوپونوپونوی امروزی است که بر ایجاد مودت و دوستی در جامعه تأکید دارد. 
 در روش هواپونوپونو ، ما جهت فرکانس‌های خود را از غم، ناراحتی، تردید، و ترس و بیماری و … تغییر میدهیم و آن را به جهتی پیش می بریم که بهترین فرکانس ها را برای ما ایجاد کند. 


 توجه داشته باشید که شما این عبارات را نمی گویید تا روح الهی شما را ببخشد، بلکه آن ها را به زبان می آورید تا وجود خود را پاک کنید. 

در پاکسازی هواپونوپونو خطاب ما دیگران نیستند بلکه بخشی از خود را که ، ( کسی در بیرون که مشکل را می داند) ، پاکسازی می‌کنیم.

 موضوع در مورد فرد یا چیز دیگری نیست،خارج شما تنها نشانه ای است از اینکه شما باید چیزی را در درون خود تغییر دهید. 
 

 زندگی یک آینه است. 

 

جها آشنایی بیشتر با مفهوم آینه بودن جهان ، این مقاله را بخوانید : قانون انعکاس


 نامعمول ترین درمانگر دنیا 
 دکتر ایها لیا کالا هولن که یک روانشناس بالینی است به مدت یک دهه شاگرد مورنا نالاماکو سیمئونا بودو باعث به شهرت رسیدن تکنیک هواوپونوپونو از آموزش‌های وی برای درمان دیگران و پاکسازی خودش بهره برده او توانست با همین روش یک بخش از بیمارستانی مملو از بیماران روانی را که بسیاری از آنان مجرمان خطرناکی بوده‌اند را درمان کند. جالب است بدانید که این افراد را حتی یک بار به صورت تخصصی ویزیت نکرده بود. این روانشناس پرونده هر بیمار را مطالعه کرده بعد به درون خویش مراجعه می‌کرد تا ببیند چگونه او خود باعث ایجاد بیماری در آن فرد شده است و هرچه بیشتر روی خودش کار می‌کرد و خودش را با روش هواوپونوپونو پاکسازی و بهبود می‌داد بیماران نیز به مرور بهبود پیدا می‌کردند حتی مجرمان روانی که با غل و زنجیر محبوس بودند نیز آرام آرام شفا یافتند. تا آنجا که آن بیمارستان تعطیل شد. 
 دکتر هولن درآن بیمارستان با هر مشکل و مسئله‌ای که روبرو می‌شد آن را به روح الهی و عشق واگذار می‌کرده و از او کمک می‌خواسته و از او درخواست می‌کرده که آن را رها کند او در تمام زندگی‌اش، از جمله زمانی که در بیمارستان بوده اعتمادش را به روح الهی از دست نداده و این اعتماد به او کمک می‌کرده و برایش نتیجه بخش بوده است. دکتر هولن هر گاه با مسئله ومشکلی روبرو می‌شود از خودش می‌پرسد، چه چیزی درون من باعث این مشکل شده است؟ و چگونه می‌توانم این مشکل را درون خودم تصحیح کنم؟ 
 دکتر هولن پرونده بیماران را صرف نظر از احساسی که در او ایجاد می‌کرده‌اند بررسی می‌کرده است در واقع چیزی که با آن سر و کار داشته بیماران نبودند بلکه حسی بوده که به وجود می‌آوردند. بعد به پاکسازی درون خود می‌پرداخته و به طور همزمان بیماران هم پاکسازی می‌شده و شفا می‌گرفتند. در حقیقت هدفش پاکسازی انرژی مشترک بین آنها بوده. 
 وقتی ما آفریننده حقیقت وجود خود هستیم تمام چیزهایی که مشاهده می‌کنیم حتی آنچه را که برای ما خوشایند نیست را نیز خودمان پدید آورده‌ایم. 

 تحقیقات علمی درباره هواوپونوپونو چه می‌گویند؟ 
 گرچه تحقیقات درباره اثربخشی این روش خیلی زیاد نیست با این حال همین مقدار تحقیقات نیز اثربخشی این تکنیک را تأیید کرده‌اند. 
 در سال ۲۰۱۳، تعالیم هواوپونوپونو را به ۷۲ زن آموزش دادند و از آنها خواستند این تعالیم را در زندگی روزمره خود به کار گیرند. بیشتر این زنان کاهش فشار خون و استرس خود را گزارش دادند.یا در سال ۲۰۱۱، فشار خون شرکت‌کنندگان در آزمایشی پس از آموختن تکنیک پاکسازی هواوپونوپونو به‌مدت ۹ هفته مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که فشار خون همه آنها کاهش چشمگیری یافته است. 
 هواوپونوپونوی سنتی نیز در دادگاه‌های ایالت هاوایی به عنوان روشی برای حل دعاوی به کار گرفته شد و اثربخش بوده. 
 دکتر جو وایتالی در کتاب محدودیت صفر به تحقیقاتی که در مورد این تکنیک انجام داده اشاره دارد و برای کسب اطلاعات بیشتر ومشاهده موارد بیشتر می‌توانید به آنها مراجعه کنید.