از نو بیاندیش


توضیحات

خرید نسخه ی الکترونیکی کتاب از نوبیاندیش

گردآورنده : سارا خلیلی

 

 

در مقدمه این کتاب آمده است که؛

بخت و اقبال به ذهن‌های آماده مرحمت می‌شود. «لوئی پاستور»

من دنیایی را تصور می‌کنم که پر از انسان‌های زیبا، صلح طلب، دلسوز و دوست داشتنی است‌. انسان‌هایی که می‌دانند در این دنیا لحظه به لحظه حق انتخاب دارند و می‌دانند که می‌خواهند چه کسی و چگونه باشند.

کتابی که در دست دارید دربردارنده مضامینی است که با تشریح ساده آزمایشات علمی و بسط و تطبیق آن با زندگی روزمره‌تان می‌تواند حقایقی بنیادین و اساسی را به شما نشان دهد‌، که با کمی تأمل در مورد مطالب آن‌، به زعم بنده می‌تواند تغییرات قابل توجهی در زندگی شما و در نحوه نگرش و تفکر شما به حقیقت وجودی تان ایجاد کند‌.

آرزوی من این است که سرانجام دریابیم که به راستی چه کسی هستیم و آن نور حقیقت را دریابیم و هر کدام از ما همچون خورشید به زندگی یکدیگر نور‌، عشق‌، آگاهی و مهربانی بتابانیم و با روح خود ایمان بیاوریم به آن یگانه بی همتا‌.

باشد تا این نوشتار چراغی در ذهن خوانندگان روشن کند و اشتیاق و شعله تغییر و یادگیری و فهم معنای واقعی زندگی و زیستن را برای همگان روشن کند.


قلبتان پر نور

سارا خلیلی - زمستان 1400

 

 

 


نظر خود را ثبت کنید

Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

ویدئوهای مشابه

ویدئوهای مرتبط