ما نمیدونیم چه چیزهایی رو نمیدونیم


توضیحات


فایل صوتی "ما نمیدونیم چه چیزهایی رو نمیدونیم"

نظر خود را ثبت کنید

Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

ویدئوهای مشابه

فراوانی

فراوانی

درک قوانین ثابت و بدون تغییر جهان هستی

ویدئوهای مرتبط