قانون انعکاس

 

زمین مکانی شگفت انگیز برای یادگیری است. جایی است که به شما پیوسته فرصتی داده می شود تا به خودتان در آینه نگاه کنید. آینه ی کائنات چنان صادق و دقیق است که درونی ترین و عمیق ترین اسرار شما، در انعکاس هایی که از خودتان می بینید، نمایان می شود. همه اشخاص و همه ی موقعیت هایی که در زندگی شما پیش می آیند، آینه ای هستند از جنبه ای از شما.

" همانگونه که در درون است، در برون نیز هست."

وقتی خودتان را در آینه مشاهده می کنید، شاید از آنچه می بینیدخوشتان نیاید. شاید شکایت کنید که این انعکاس تحریف شده است، ولی به ندرت پیش می آید که اصرار کنید این شخص به کل شخص دیگری غیر از شماست. وقتی کائنات شخصی یا چیزی را در زندگی مان به ما عرضه می دارد، آن شخص یا آن چیز، دقیقا همانند آینه است. می توانیم درباره ی آن یاوه سرایی کنیم یا مورد انکار قرارش دهیم. با این وجود قانون روحانی انعکاس به ما یادآوری می کند به آینه نگاهی بیاندازیم و خودمان را تغییر دهیم.

وقتی به آینه نگاه می کنید و می بینید که پلک هایتان سنگین و خسته به نظر می آید، سعی نمی کنید این انعکاس را تغییر دهید، بلکه برنامه ی غذایی سالم تری را برمی گزینید و بیشتر می خوابید تا این انعکاس تغییر کند.

وقتی شخصی در زندگیتان هست که از او خوشتان نمی آید، مسلم است که می توانید زمان و انرژی صرف کنید و بکوشید او را اصلاح کنید یا تغییرش دهید. با این کار در حقیقت می خواهید انعکاس را تغییر دهید. این نوعی انکار است. کسانی که چنین  کاری می کنند تحت عنوان " منجی " شناخته می شوند. آنها ترجیج می دهند به جای اینکه به خودشان بپردازند، وقت صرف کنند و انعکاس را تغییر دهند. وقتی قانون انعکاس را بفهمید دیگر هرگز سعی نمی کنید دیگری را تغییر دهید تا خودتان احساس آسودگی کنید، بلکه بیرون را مشاهده می کنید و درون را تغییر می دهید.

آن کسانی که در زندگی تان برای تان محبوب نیستند در حقیقت جنبه هایی از شما را نشان می دهند که با آن جنبه ها احساس راحتی نمی کنید. اگر دوستی دارید که بسیار بی عاطفه است، از خودتان بپرسید کجا سنگدل بوده اید. اگر فرزندتان رفتاری خصمانه دارد، به درونتان بنگرید و به خشم خود نگاه کنید. تصور کنید مدیرتان یا همسرتان بسیار بی نظم و شلخته است. اگر به نظم و حس مسئولیت خود افتخار می کنید، شاید بسیار از دست او خشمگین باشید که شبیه شما نیست و به خودتان بگویید او هرگز آینه ی من نیست. ولی با همه اینها، در درون خودتان به دنبال جنبه ای بگردید که نامرتب و آشفته است. امکان دارد جزء کوچکی از شما می خواهد لاقید و مسئولیت گریز باشد. اگر زمانی که کودک بودبد تحت انضباط شدید قرار داشتید یا همگان انتظارات بالایی از شما داشتند، شاید بخشی از شما هست که از اشتباه کردن یا بی دقت بودن می ترسد. اگر همیشه مجبور بوده اید مسئول باشید و بر همه چیز نظارت کنید، رها کردنِ این همه، برایتان ترس آور است.

بخش درونی شما که می خواهد مسئولیت گریز باشد، در اطرافیانتان انعکاس یافته است. درست به همان اندازه که از دست مدیر یا همسر نامنظم تان خشمگین هستید، از دست بخش نامنظم خویشتن تان که اینک در آینه پدیدار شده است نیز به خشم آمده اید. اگر شخصی در زندگی شما ویژگی ای دارد که حقیقتا شما را آزار نمی دهد، پس انعکاسی از شما نیست و شما حتی متوجه آن نیز نخواهید شد.

" هرچه بیشتر یک شاخصه در دیگری شما را آزار دهد، روح شما بیشتر سعی می کند توجه شما را به این انعکاس جلب کند "

تمام کسانی که به راستی دوستشان دارید، جنبه هایی از شما را انعکاس می دهند که شما احساس خوبی نسبت به آنها دارید. کسی را که دوست دارید، به او احترام می گذارید یا تحسین اش می کنید در نظر بگیرید. درباره ی آن صفاتی که در مورد او می پسندید فکر کنید، این صفات تا اندازه ای در درون شما هستند. اگر این صفات در درون شما نبودند امکان نداشت جذب آن اشخاص شوید یا اصلا متوجه آن صفات در درون آنها باشید. آینه جادویی کائنات در حال نشان دادن بخش زیبایی از خویشتن شماست که شاید خودتان از وجود آن باخبر نیستید. این صفات را با تمرین تقویت کنید تا اشخاص بیشتری که واجد این صفت هستند وارد زندگی تان شوند.
اگر کائنات بخواهد به راستی توجه شما را به موضوعی جلب کند، همزمان سه آینه جلوی رویتان می گذارد تا در آنها نگاه کنید.
یکی از مراجعان من می گفت: این هفته 3 پرنده با بال های شکسته دیده ام . این به من چه می گوید ؟  به او گفتم : " تو نمی توانی با بال شکسته پرواز کنی " . به او پیشنهاد کردم ببیند کجا آزادی اش سلب شده است. بلافاصله گفت که شوهرش نمی خواهد او به کارگاه های آموزشی برود. این زن احساس می کرد واقعا محدود شده است . کائنات این حس را به او بازتابانده بود که بال هایش بسته شده است و اینک زمان آن رسیده بود که صادقانه با شوهرش دراین باره حرف بزند.
اگر متوجه 3 تصادف بشوید، شاید باید توجه کنید که به سرعت در حال رفتن به کجا هستید یا در کجا به سرعت به سوی مصیبت می تازید.

" همه چیز نوعی انعکاس است "

آب، آنچه را بر سر عواطف یا روحانیت شما می آید انعکاس می دهد. اگر عواطف شما دچار نشتی شده، به عبارت دیگر اگر عواطفتان به خوبی جاری و روان نیست، با چکه های شیر آب و نشتی رادیاتور مواجه می شوید.

رودخانه ها، دریاچه ها، اقیانوس ها، عواطف و نیروی حیات روحانی منطقه ای را با خود حمل می کنند. آیا جذب دریاهای متلاطم می شوید یا جذب دریاچه های آرام؟ همچنین به خاطر داشته باشید که آب به طور نمادین می شوید و می زداید و خالص می کند.

آتش، سوزان و روشن است. دور آتش نشستن با وجود آتشی در قلب، می تواند بیانگر کانونی آرامش بخش باشد. همچنین رمیدگی خارج از مهار ناشی از آتش سوزی، خشم و خصومت تمام کسانی را منعکس می کند که دچار آن شده اند. همچنین آتش می تواند مبدل عظیمی برای انرژی منفی باشد.

زمین جامد و صلب است ولی می تواند خفقان آور یا ملالت بار باشد. اگر در گِل گیر کنید، این اتفاق چیزی را راجع به زندگی تان می گوید. زمین لرزه به شما می گوید که اساس زندگی تان که گمان می کردید در امن و امان است، چنین نیست.

هوا انرژی عظیمی دارد. هوا نشان دهنده ی ارتباط و اندیشه های جدید است. اگر در آب و هوایی قرار گرفته اید که آزارتان می دهد، یعنی ارتباط با کسی دارد شما را آزار می دهد. هوای تازه نیز، تارهای عنکبوت و آصار کهنگی و غبار را از زندگی تان می روید.

هر بخشی از خودروی شما جنبه ای از شما را نمایش می دهد. اگر ترمزهای خودرویتان دچار مشکل شده، شاید هشداری برای شما باشد تا کاری را که دارید انجام می دهید متوقف کنید. چراغ های خودرویتان کار نمی کند ؟ آیا می توانید ببینید در زندگی تان به کجا می روید ؟

حیوانات نیز خصوصیات و مشخصات صاحبانشان را انعکاس می دهند. یک سگ آراسته، ملایم و مهربان، صاحبی را انعکاس می دهد که می توانید به او اعتماد کنید و در کنار او آسوده باشید. یک حیوان وحشی و پر سر و صدا هشدار می دهد که مراقب صاحب او باشید، هرچند که حتی در نگاه اول به نظر شما فردی آرام بیاید. مردم پیچیده هستند و حیوانات متفاوتی که دارند، جنبه های متفاوتی از آنها را بازتاب می دهند. شاید گربه ی شما خلق و خوی سرد و انزواطلب شما در سرکار را نشان می دهد در حالیکه سگ شما شخصیت سخاوتمند و صمیمی شما را در خانه منعکس کند. همه ی حیوانات، گیاهان ، درختان و حتی بلورها، صفات و مشخصاتی را نمایش می دهند.

هرچه را که وارد زندگی تان می شود، روبروی آینه قرار دهید و ببینیدچه چیز برای آموزش  به شما دارد. همین که قانون انعکاس را بیاموزیم می توانیم از طریق مشاهده ی آنچه زندگی به ما می گوید، رشد روحی مان را گسترش دهیم. آنگاه سفر ما روی زمین به تجربه ای دلکش و هیجان انگیز تبدیل خواهد شد.

دو رویکرد برای تغییر آنچه در آینه می بینید وجود دارد. یک رویکرد این است که شما تصویر خودتان را ببینید. رویکرد دیگر این است که خود را در حال مشاهده ی جنبه ای تلقی کنید که جذب کرده اید، و برای یافتن کنه تصویر، راجع به آن ویژگی یا وضعیت حرف بزنید. مثلا می توانید بگویید: " شما یک شخص سخاوتمند ولی سخت گیر هستید." به درون خودتان نگاه کنید، به آن جنبه ی سخاوتمند و آن بخشی از وجودتان که سخت گیر است.

برای فهم اینکه چگونه آن انعکاس را جذب کرده اید، دقت کنید که آن شخص یا وضعیت باعث می شود شما چه احساسی داشته باشید. مثلا : " تو باعث می شوی من احساس بی کفایتی کنم." این یعنی آن شخص انعکاسی از بی کفایتی شما را باز می تاباند.

" هرگز سعی نکنید کسی را تغییر دهید چون آنها انعکاسی از شما هستند. پس به درونتان نگاه کنید و خودتان را تغییر دهید. "

بیشتر بخوانید :

قانون جاذبه​

قانون مقاومت

قانون فرافکنی​